Przedszkole
w Otrębusach
 
Grono pedagogiczne

Przedszkolem kieruje dyrektor powołany przez Burmistrza
na okres 5 lat
Zatrudnionych 15 osób w tym 3 w niepełnym wymiarze.


Kadra pedagogiczna:

 • 1 nauczyciel dyplomowany
 • 5 nauczycieli mianowanych
 • 2 nauczyciel kontraktowych

Grupa I
 • mgr Leokadia Witosław
 • mgr Irena Tokarewicz-Romanowska
 • mgr Alicja Kalisiewicz
Grupa II
 • mgr Alicja Kalisiewicz
 • Elżbieta Mydłowska
Religia
 • mgr Joanna Banach - s. Wirgilia
Zajecia logopedyczne
 • mgr Barbara Dębowska
Pomoce nauczycieli
 • Bożena Tadel
Psycholog
 • mgr Barbara Dębowska
Nauczyciel wspomagający
 • mgr Ewa Wróbel
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • mgr Barbara Białas