Przedszkole
w Otrębusach
O nas
 
Kontakt

Przedszkole w Otrębusach
ul. Wiejska 1A
05-805 Otrębusy
tel/fax (022) 7585556


 
Cele i zadania

Nasze przedszkole:

 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka
 • zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola
 • zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej
 • współdziała z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci
 • zapewnia dzieciom możliwość korzystania z zajęć dodatkowych

 
Funkcjonowanie placówki

Organem prowadzącym jest Gmina Brwinów
Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Warszawie
Podstawą działalności przedszkola jest statut oraz Arkusz Organizacyjny zatwierdzany na każdy rok szkolny.
Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00 - 17:00
Istnieją dwie grupy:

 • dzieci 3 i 4-letnie - grupa I
 • dzieci 5-letnie - grupa II

Oprócz zajęć programowych prowadzone są w przedszkolu zajęcia dodatkowe:

 • Religia 1 x w tygodniu
 • Logopedia 2 x w tygodniu
 • j. angielski 2 x w tygodniu
 • Zajęcia z psychologiem 2 x w tygodniu
 
Nasze mocne strony
 • Dbamy o dobra, miłą, rodzinną atmosferę
 • Preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi
 • Jesteśmy otwarci
 • Dbamy o edukację kulturalna dzieci
 • Uczestniczymy w konkursach z dużym powodzeniem
 • Posiadamy kalendarz imprez przedszkolnych
 • Przedszkole położone jest obok zabytkowego parku
 • Posiadamy dobrze zagospodarowany plac zabaw
 
Statut Przedszkola
 
Program Wychowawczo-Profilaktycznyy