05.03.2018 - Mrówki - zajęcia przyrodnicze gr. I

06.03.2018 - Mrówki – zajęcia przyrodnicze gr. II

21.03.2018 - Audycja muzyczna „Żegnaj Zimo”- mandolina

21.03.2018 - Z Gaikiem dzieci witają Wiosnę

23.03.2018 - Teatrzyk "Żabi Król”